Merkdealer Transitie Scan

Overweegt u als merkdealer uw activiteiten uit te breiden met reparatie en onderhoud aan alle merken?  Bent u zich er van bewust dat dit de nodige aanpassingen in uw bedrijf vergt en waarmee u dan rekening zou moeten houden? En wilt u voorkomen om in de valkuilen te belanden waar menigeen al in terecht is gekomen? Bestel dan de Merkdealer Transitie Scan.

Wat omvat de Merkdealer Transitie Scan?

  1. Marktanalyse van uw werkgebied. Waar liggen uw kansen als het gaat om aftersales. Deze analyse geeft u inzicht in uw marktpotentieel en uw concurrentiepositie. De uitkomsten vormen de basis voor uw marktbewerking.
  2. Werkplaatsanalyse. Deze door WESP ™ ontwikkelde scan geeft u gedetailleerd inzicht in uw huidige werkplaatsprestaties en geeft uw verbeterpotentieel weer. Het vormt hiermee een nulmeting voorafgaande aan de transitie naar reparatie en onderhoud voor alle merken en toont uw sterktes en zwaktes.
  3. Inventory check. Om kwalitatief reparatie en onderhoud aan alle merken uit te voeren heeft u de juiste (diagnose)apparatuur en gereedschappen nodig. Dat zelfde geldt voor technische- en prijs informatiesystemen. In een helder overzicht wordt weergegeven welke investeringen bij uw bedrijf nodig zijn om van start te kunnen gaan.
  4. Competentie check. Veranderen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Beschikken uw sleutelfunctionarissen over de juiste competenties om uw nieuwe strategie tot een succes te maken? Middels interviews met uw medewerkers, op basis van de door Deeltalent ™ ontwikkelde vragenlijsten, wordt hier inzicht in verkregen. Het in beeld brengen van vakinhoudelijke trainings- en opleidingsbehoefte van het gehele team vormt het tweede deel van de competentie check.

De uitkomsten van deze Merkdealer Transitie Scan vatten we samen in een heldere rapportage en lichten we in een persoonlijk gesprek toe.

Investering

De investering in de Merkdealer Transitie Scan bedraagt € 3875,-. Hiervoor legt u een solide fundament onder uw nieuwe strategie waarmee u gegarandeerd een goede start kunt maken met uw universele activiteiten.

Merkdealer Transitie Scan aanvragen
Het adviseurs team