Mede met het oog op de jaarlijkse uitgave van het Garage Formule Overzicht  van Automotive hebben we in voorjaar van 2021 alle formules verzocht ons te voorzien van actuele informatie. Deze informatie is inmiddels ook verwerkt in de Formulekiezer waardoor u als bezoeker een zo actueel mogelijk beeld van de Formules heeft. 

Op basis van de verkregen informatie, die we -steekproefsgewijs- hebben getoetst bij franchisenemers, zijn ook de support indices herzien. Op basis van marktontwikkelingen hebben we hierbij de weging van de onderliggende diensten en services geactualiseerd. Hierdoor kunnen de index cijfers verschillen in vergelijk met die van het voorgaande jaar.