Copyright

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie op) deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo’s, en/of enig ander materiaal) zijn eigendom van Automotive Retail Support dan wel van een aan haar gelieerde werkmaatschappij, dan wel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Automotive Retail Support deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

De merk-en/of beeldrechten op illustratief vermelde logo’s van garageformules behoren de betreffende garageformule toe.