Disclaimer

De inhoud van deze website is voor algemene informatie. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die Automotive Retail Support besteedt aan de inhoud van deze website is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onjuist en/of onvolledig en/of niet actueel is. Automotive Retail Support is dan ook niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze website dan wel van de daarop gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Automotive Retail Support is voorts onafhankelijk van de op de website vermelde garage formules. Voor zover Automotive Retail Support adviesdiensten verleend aan garage formules, grossiers organisaties en/of onderdelen importeurs geschiedt dat onder uitdrukkelijke voorwaarde dat de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van Automotive Retail Support met inbegrip van Formulekiezer.nl ten alle tijd gewaarborgd is.