De Formulekiezer is inmiddels een begrip geworden. We zijn blij met alle bezoekers en de ontvangen feedback. Deze feedback heeft geleid tot de ontwikkeling van versie 2.0. Een versie waarin we de wijze waarop een Formule de aangesloten bedrijven ondersteunen hebben verwerkt. Die ondersteuning hebben we in vier deelgebieden opgesplitst, te weten: Marketing, Techniek, Organisatie en New Business. Wat we hier precies onder verstaan lichten we bij de vragen in de kiezer toe. Natuurlijk konden we hierbij niet zonder de input van de Formules zelf. Het merendeel heeft vlot de benodigde gegevens aangeleverd waarvoor we ze zeer erkentelijk zijn! Want hierdoor zijn we in staat “ondernemend autoland” een handige tool te bieden waarin objectief een match tussen vraag en aanbod wordt getoond.

Start formulekiezer