In het thema nummer Garageformules van het vakblad Automotive (mei 2019) wordt uitgebreid ingegaan op de actuele ontwikkelingen.

Naast trends en feiten wordt vooral stil gestaan bij de optimale formule keuze. Naar onze mening wordt daar in de praktijk veel te oppervlakkig naar gekeken. Immers een verbintenis met Garageformule ga je voor de lange termijn aan. En dan is een zo goed mogelijke match essentieel. Zowel qua samenwerking als in financieel opzicht. Dit wordt onderbouwd met voorbeelden en tips. Ook is er aandacht voor de situatie dat er geen reële match is of dat geen ruimte is meer in het netwerk van de passende formules. 

Voor het complete interview klik hier